کشف مولکول‌های آب در نمونه‌های به دست آمده از سیارک ایتوکاوا

دانشمندان به تازگی موفق شدند در نمونه های به دست آمده از سیارک ایتوکاوا مولکول های آب پیدا کنند که این کشف به حل معمای منبع اصلی آب موجود روی زمین کمک خواهد کرد.

نیمی از آب موجود روی سطح زمین توسط سیارک های سنگی به سیاره ما آورده شده است

محققان دانشگاه آریزونا با بررسی دقیق ذرات به دست آمده از سیارک مورد بحث که در سال ۲۰۱۰ توسط کاوشگر هایابوسا ژاپن به زمین آورده شده بودند، موفق به یافتن مولکول های آب شدند. البته این نخستین باری نیست که در یک سیارک شواهدی از وجود آب یافت می شود؛ اما پیش از این تمام یافته ها مروط به داده های به دست آمده از تلسکوپ یا گزارشات ارسالی کاوشگرها بود و هیچوقت در نمونه های به دست آمده از سیارک ها مولکول آب پیدا نشده بود.

بر اساس یافته های حاصل از کشف جدید، پژوهشگران دانشگاه آریزونا احتمال می دهند که سیارک های نوع S مانند ایتوکاوا (سیارک های سنگی دارای مواد سیلیکاتی) حداقل نیمی از کل آب موجود روی سطح زمین را در دوران شکل گیری اولیه سیاره به اینجا آورده اند.

سیارک ایتوکاوا

ذرات مورد استفاده در پژوهش

دانشمندان همچنین با محاسبه نسبت هیدروژن به دوتریوم (یکی از ایزوتوپ های هیدروژن) در نمونه های موجود، که برای تشخیص خاستگاه سیارک و شباهت آب موجود در آن با آب روی زمین مورد استفاه قرار می گیرد، اظهار داشته اند که مولکول های آب موجود روی سیارک ایتوکاوا عملاً تفاوتی با مولکول های آب زمینی ندارند.

لازم به ذکر است که کاوشگر هایابوسا ۱۵۰۰ ذره کوچک (با قطری برابر نصف قطر موی انسان) را با خود به زمین آورده بود که ۵ عدد از این ذرات در اختیار دانشگاه آریزونا قرار گرفت و در پژوهش اخیر نیز دو ذره مورد بررسی قرار گرفتند.

گفتنی است به اعتقاد محققان، سیارک ایتوکاوا خود بخشی از سیارک بزرگ تری بوده که ۴٫۶ میلیارد سال پیش در کمربند سیارکی میان مریخ و مشتری شکل گرفته و با برخورد یک جرم کیهانی دیگر، چند تکه شده است.

لینک منبع اصلی