پرتاب موفق راکت فالکون ۹ اسپیس ایکس در مه غلیظ صبحگاهی [تماشا کنید]

اسپیس ایکس در هفتمین پرتاب خود در سال ۲۰۱۹ سه ماهواره نظارتی رادارست کانادا را با موفقیت به مدار فرستاد.

پرتاب اخیر با مه غلیظ صبحگاهی در پایگاه نیروی هوایی وَندنبِرگ کالیفرنیا همزمان شده بود اما اسپیس ایکس موفق شد در ساعت ۷:۱۷ دقیقه ۲۲ خرداد ماه به وقت محلی محموله را به فضا ارسال کند. در حدود یک ساعت پس از آن سه ماهواره رادارسَت در مدار قرار گرفتند و ۸ دقیقه پس از پرتاب، بخش اول راکت فالکون ۹ در فاصله ای ۴۳۰ متری از محل پرتاب فرود آمد تا چهل و یکمین بازیابی بوستر راکت را برای اسپیس ایکس رقم بزند. همین فاصله کم محل پرتاب و فرود یکی از چالش های اصلی اسپیس ایکس بود و در صورتی که انفجاری اتفاق می افتاد احتمالاً علاوه بر سکوی پرتاب، امکانات اطراف هم نابود می شدند.

راکت هایی که بوستر آنها روی زمین فرود می آیند در مقایسه با فرود روی سکوی کشتی نیاز به حمل کردن سوخت بیشتری دارند. اسپیس ایکس برای محموله های سنگین به ناچار سوخت کمتری را برای بوسترها در نظر می گیرد و در نتیجه مجبور است آنها را روی سکوی شناور فرود بیاورد. از آنجایی که پرتاب اخیر حاوی محموله سنگینی نبوده، امکان استفاده از سوخت بیشتر برای بوستر وجود داشته و به این ترتیب فرود روی سکوی زمینی ممکن شده است. فرود زمینی یک مزیت هم دارد و آن عدم قرار گرفتن بوستر در معرض آب شور دریا است. همین موضوع موجب می شود زمان مورد نیاز آماده سازی برای پرتاب بعدی کوتاه تر شود.

این بوستر پیش از این هم یک بار استفاده شده بود. علاوه بر این فرود اخیر دومین فرود زمینی بود که در سواحل کالیفرنیا انجام می شد. سکوی پرتاب اصلی اسپیس ایکس در کیپ کاناورال اما شرایط متفاوتی با این پایگاه هوایی دارد. در کیپ کاناورال محل پرتاب و فرود با فاصله ای چندین کیلومتری از هم قرار گرفته اند. به همین دلیل است که اسپیس ایکس کیپ کاناورال با امنیت بیشتر و ریسک پایین تر را به عنوان مکان پرتاب اصلی خود انتخاب کرده است.

ماهواره های رادارست که توسط آژانس فضایی کانادا توسعه داده شده اند قرار است برای نظارت بر سرزمین و آب های کانادا و نیز قطب شمال به کار بروند. هدف نهایی ماهواره ها جمع آوری اطلاعات در مورد یخ های نزدیک به اقیانوس و گریت لِیکس (مجموعه ۵ دریاچه در مرز کانادا با ایالات متحده) و نیز تغییرات اکوسیستم در کانادا است. این اطلاعات در آینده کاربردهای متنوعی دارند. از جمله می توانند با ردیابی راداری کشتی ها برای دریانوردانی که آب های قطب شمال را طی می کنند، مفید باشند. علاوه بر آن به دانشمندان در درک بیشتر تأثیر تغییرات اقلیمی بر این منطقه کمک کنند. از دیگر کاربردهای ماهواره های رادارست می توان به عکس برداری مورد نیاز برای امداد پس از سوانح اشاره کرد.

لینک منبع اصلی