ویجیاتو: ویروس تی چطور در دنیای Resident Evil شیوع پیدا کرد؟

ویروس کرونا، تیتر یک اخبار روز دنیاست. جهان تا اندازه زیادی در وحشت فرو رفته و تقریبا همه نگران این هستیم که آیا ویروس به نزدیکی منطقه سکونت ما هم می‌رسد یا نه. ترس از شیوع یک بیماری خطرناک، ترسی کاملا منطقی است. ترسی که بیست و چهار سال پیش کپکام هم از آن استفاده کرد تا یکی از ترسناک‌ترین بازی‌های تاریخ ویدیو گیم را خلق کند. جالب اینکه اگر تئوری‌های مربوط به شیوع ویروس کرونا را دنبال کرده باشید، متوجه شباهت‌هایی هر چند اندک میان این ویروس و ویروس تی خواهید شد.

عقیده کلی جامعه جهانی بر این است که ویروس کرونا از طریق حیواناتی چون مار و خفاش به انسان سرایت کرده اما در سوی دیگر عده‌ای بر این باورند که کرونا مثل ویروس تی، منبع شیوعی آزمایشگاهی دارد. اگر این تئوری درست از آب درآید و دولت چین روی موضوع خارج شدن ویروس از محیط آزمایشگاه سرپوش گذاشته باشد، شباهت اتفاقات راکون سیتی با ووهان چین بیشتر هم می‌شود. به همین خاطر، در این مقاله به سراغ ویروس تی رفته‌ایم، از تاریخچه آن برایتان گفتیم، از منظر ویروس‌شناسی بررسی‌اش کردیم و به صورت مختصر داستان شیوع آن را شرح داده‌ایم.