سطح کربن دی اکسید در جو زمین به بالاترین حد در تاریخ رسید

بشر با ثبت رکوردی جدید توانسته یک گام دیگر زمین را به سقوط اکولوژیکی نزدیکتر کند.

در حالی که تنها چند روز از انتشار خبر مربوط به خطر انقراض یک میلیون گونه جانوری می گذرد، برای اولین بار در تاریخ بشر سطح کربن دی اکسید موجود در جو به بیش از ۴۱۵ بخش در میلیون رسیده است.

میزان CO2 موجود در اتمسفر از زمان آغاز انقلاب صنعتی تا امروز به طور مستمر رو به افزایش بوده اما آخرین باری که زمین شاهد سطح کربن دی اکسید ۴۰۰ واحدی بوده به ۵ میلیون سال پیش برمی گردد. این افزایش بی سابقه نشانگر گسترش فعالیت های مخرب زیست محیطی است و می تواند اثرات جبران ناپذیری را بر حیات در کره زمین به دنبال داشته باشد. سطح کربن دی اکسید

تغییرات اقلیمی و میزان انتشار کربن دی اکسید در جو ارتباط ناگسستنی با هم دارند چرا که مولکول های CO2 به صورت ذاتی خاصیت جذب حرارت دارند و تا مدت ها پس از جذب حرارت هم به انتشار آن ادامه می دهند. یکی دیگر از ویژگی های کربن دی اکسید جذب طول موج های انرژی گرمایی است که دیگر مواد موجود در اتمسفر نظیر بخار آب از جذب آنها خودداری می کنند.

همین عوامل باعث شده «اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده آمریکا» بخش عمده ای از برهم خوردن بالانس انرژی و افزایش دمای کره زمین را ناشی از افزایش سطح کربن دی اکسید اعلام کند. به گفته این اداره CO2 با افزایش اثر گلخانه ای تعادل سیستم انرژی را برهم زده و در افزایش دما نقش داشته است.

برآوردها حاکی از هزینه سرسام آوری است که جبران اثرات ناشی از این تغییرات در آینده بر دولت ها تحمیل خواهد کرد. بنابرین تمامی کشورها باید روی کاهش میزان انتشار CO2 تمرکز کنند. هرچند به باور دانشمندان ناسا حتی اگر از همین امروز به تولید دی اکسید کربن خاتمه دهند، باز هم تا یک دهه دیگر شاهد کاهش غلظت آن در جو نخواهیم بود. یکی از روش های ممکن تبدیل گاز CO2 به CO و در ادامه سوخت های قابل مصرفی مانند اتانول است

لینک منبع اصلی