برنده نوبل فیزیک ۲۰۱۹: تا ۳۰ سال دیگر فرازمینی ها را پیدا می کنیم

کیهان شناسی که روز سه شنبه این هفته جایزه نوبل فیزیک را دریافت کرد، اظهار داشته که باور دارد فرازمینی ها وجود دارند و بشر تا ۳۰ سال دیگر می تواند شواهد حیات را بیابد.

دیدیر کوئلوز، محقق سوئیسی ۵۲ ساله که در رویدادی در لندن حضور یافته بود گفت که احتمال پیدا کردن حیات فرازمینی بسیار به نفع انسان است. او در ادامه اظهار داشت:

من نمی توانم باور کنم که ما تنها موجودات زنده این عالم هستیم. سیارات و ستاره های بیشماری در این عالم هستند و البته شیمی امری فراگیر است. این شیمی به ما نشان می دهد که زندگی باید در جای دیگری هم باشد.

او اضافه کرد که ظرف ۳۰ سال آینده بشر می تواند تکنولوژی های پیشرفته تری بسازد تا بهتر از گذشته به شناسایی نشانه های فعالیت بیولوژیکی در جهان های دور دست و در نهایت فرازمینی ها بپردازد.

کوئلوز ۲۵ سال پیش نخستین سیاره فراخورشیدی را کشف کرد

کوئلوز که هم اکنون در دانشگاه کمبریج انگلستان کار می کند امسال به خاطر کشف نخستین سیاره فراخورشیدی در ۲۵ سال پیش توانست نوبل فیزیک را دریافت کند.

وی در سال ۱۹۹۵ میلادی با همراهی مایکل میر سوپروایزر خود در دانشگاه پرینستون (که جایزه نوبل امسال را مشترکا با وی دریافت کرد) اگزوپلنت یا سیاره فراخورشیدی 51 Pegasi b را کشف که با فاصله ۵۰ سال نوری از زمین به دور ستاره خود می چرخید. آنها با استفاده از روشی به نام طیف سنجی داپلر این کشف را انجام دادند؛ در این روش محققان به دنبال جنبش های کوچکی می گردند که همزمان با چرخیدن یک سیاره به دور ستاره، در ستاره رخ می دهد.

فرازمینی ها

برندگان نوبل فیزیکی ۲۰۱۹

از زمان کشف 51 Pegasi b، وجود بالغ بر ۴ هزار اگزوپلنت تایید شده است که این مساله ضمن بهبود درک بشر از عالم هستی امیدهای تازه ای نیز برای پیدا کردن حیات در آنسوی منظومه خورشیدی را ایجاد نموده. به پاس تلاش ها و مجاهدت های علمی کوئلوز در رشته کیهان شناسی تاکنون صد جرم آسمانی از روی اسم او نامگذاری شده اند.

او در این باره گفت:

ما پنچره جدیدی را به روی اخترفیزیک گشودیم و نشان دادیم که سیارات دیگری نظیر آنچه هم اکنون به دور خورشید می گردند هم اکنون در جای دیگری از این عالم وجود دارد.

همانطور که قبلا در خبرها خواندید جایزه نوبل فیزیک امسال مشترکا به مایکل میر، کوئلوز و جیمز پیبل دانشمند کانادایی دانشگاه پرینستون به خاطر تلاش های علمی اش در پیدا کردن منشا حیات اهدا شد.