اسپیس ایکس اولین ماهواره‌های اینترنتی استارلینک را به فضا ارسال کرد

پس از دو بار تعویق، بالاخره اسپیس ایکس محموله ۶۰ ماهواره استارلینک را به فضا پرتاب کرد. هدف از این پرتاب در مدار قرار دادن ماهواره هایی برای دسترسی به اینترنت در سراسر جهان با سرعت تا یک گیگابیت بر ثانیه است.

راکت فالکون ۹ از سکوی پرتاب اسپیس ایکس در کیپ کاناورال در فلوریدا به فضا پرتاب شد و تنها در حدود یک ساعت بعد ۶۰ ماهواره در مدار بسیار بالای زمین، در حدود ارتفاع ۴۴۰ کیلومتری رها شدند تا در نهایت با استفاده از پیشران های خود به ارتفاع ۵۵۰ کیلومتری برسند. در حال حاضر بخش اول راکت که سومین پرتاب به فضا را تجربه کرد روی کشتی ویژه اسپیس ایکس فرود آمده است.

به گفته ایلان ماسک، مدیر عامل اسپیس ایکس این پرتاب حامل سنگین ترین محموله راکت فالکون ۹ بود که به فضا ارسال شد. در حالی که سنگین ترین محموله تا پیش از این ۱۰٫۶ تن وزن داشت اما محموله اخیر با ۱۸٫۵ تن رکورد قبلی راکت فالکون ۹ را شکست.

ایلان ماسک در مورد استارلینک گفته که به تنهایی یکی از مشکل ترین پروژه های مهندسی بوده که تاکنون شاهد اجرایش بوده است. البته این تنها محموله ماهواره های اینترنتی مورد بحث نیست و در نهایت شبکه کامل شامل ۱۱ هزار و ۹۴۳ ماهواره استارلینک در مداری پایین تر از ایستگاه فضایی خواهد بود؛ هدفی که گفته شده تا میانه های سال ۲۰۲۰ محقق خواهد شد. به گفته ماسک، اسپیس ایکس با ۷۲۰ ماهواره می تواند پوشش متوسطی را در سرتاسر جهان ایجاد کند. استار لینک احتمالاً برای توسعه کامل به میلیاردها دلار سرمایه نیاز دارد اما ماسک گفته که این شرکت بودجه مورد نیاز برای عملیاتی کردن آن را در اختیار دارد.

مدیر عامل اسپیس ایکس امیدوار است ایده اینترنت جهانی ارائه شده با ماهواره استارلینک آن قدر برای شرکت درآمد داشته باشد که هدف بلندپروازانه ارسال انسان به مریخ و تشکیل اولین جامعه انسانی در این سیاره توسط اسپیس ایکس را محقق کند.

لینک منبع اصلی