ادوارد اسنودن: دولت‌ها به سادگی به نظارت پس از دوران کرونا خاتمه نمی‌دهند

ادوارد اسنودن یکی از افشاگران معروف است که تاکنون اطلاعات محرمانه زیادی را به صورت علنی پخش کرده. او اخیرا مدعی شده که هیچ تضمینی وجود ندارد که پس از پایان پاندمی کرونا، دولت‌ها به سادگی داده‌ها و نظارتی که روی مردم دارند را از دست بدهند.

ادوارد اسنودن عقیده دارد دولت‌ها به اعمال نظارت‌های شدید روی شهروندان ادامه خواهند داد، زیرا داده‌هایی که طی اعمال فاصله‌گذاری هوشمند و روش‌های مشابه به دست آورده‌اند را به سادگی از دست نمی‌دهند. او می‌گوید حتی پس از پایان موج شانزدهم ویروس کرونا نیز هیچ دولتی تصمیم به عقب‌نشینی از مواضع خود نخواهد گرفت.

ادوارد اسنودن

در بخشی از صحبت‌های اسنودن، او نسبت به ضعف دولت‌ها در کنترل و پیش‌گیری از شیوع گسترده ویروس کرونا نیز اعتراض دارد. او مدعی شده:

«هیچ چیزی قابل پیش‌بینی‌تر از شیوع یک بحران سلامتی در سطح جهان نیست. هر دانشمندی، هر محققی و هر شخصیت آکادمیکی که به گزارش‌های این بیماری نگاه می‌کرد، می‌توانست بگوید چنین اوضاعی رخ می‌دهد. در اصل حتی سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی زودتر از بقیه می‌دانستند، زیرا آن‌ها گزارش‌هایی را در اختیار داشتند که نوید شیوع یک پاندمی را می‌داد.»

ادوارد اسنودن

ادوارد اسنودن عقیده دارد که هیچ دولتی چه آن‌هایی که خودکامه هستند و چه آن‌هایی که بر اساس دموکراسی فعالیت کرده‌اند، نتوانسته‌اند به درستی این ویروس را مهار کنند. او از چین مثال می‌زند: «برای مثال به چین نگاه کنید. درست زمانی که خبرنگاران و ژورنالیست‌ها باید از وضعیت چین به دنیای بیرون گزارش دهند، دولت این کشور آن‌ها را اخراج می‌کند.»

به صورت کلی اسنودن هشدار می‌دهد اگر اکنون از حقوق شهروندی خود گذشت کرده‌اید تا بتوانید در امنیت و سلامت به سر ببرید، شاید هیچ وقت نتوانید آن‌ها را به سادگی و با پایان کرونا پس بگیرید. به همین دلیل از نظر اسنودن، بسیاری از دولت‌ها به راحتی کنترل شدیدی که روی شهروندان دارند را از دست نخواهند داد.