آلودگی هوای چین کارایی پنل‌های خورشیدی را کاهش داده است

بر اساس یک پژوهش جدید کاهش آلودگی شدید هوای چین می تواند تولید برق از انرژی خورشیدی در این کشور را به طور متوسط تا ۱۳ درصد افزایش دهد.

چین بیش از هر کشور دیگری در جهان پنل های خورشیدی نصب شده در اختیار دارد و تا انتهای سال ۲۰۱۸ به میزان ۱۷۰ گیگاوات برق از همین طریق تولید کرده است. اما در عین حال یکی از بدترین شرایط از نظر آلودگی هوا در جهان را دارد. در سال های اخیر مقامات این کشور تلاش کرده اند به دلیل نگرانی های مرتبط با سلامت شهروندان به این مشکل رسیدگی کنند. تحقیقی جدید نشان می دهد این موضوع می تواند مزایای دیگری هم داشته باشد.

بر اساس گزارش نیچر و به نقل از نیو ساینتیست رفع مشکل آلودگی هوای چین می تواند میلیاردها دلار درآمد بیشتر را برای کشور اژدهای سرخ به همراه داشته باشد.

انرژی خورشیدی

نمودار نسبت خروجی واقعی به حداکثر خروجی در سلول های خورشیدی در چین، بین سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵

موسسه فناوری فدرال سوئیس در زوریخ داده های مربوط به پرتوهای ۱۱۹ ایستگاه خورشیدی در سراسر چین که مربوط به سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵ بوده اند را جمع آوری کرده اند. این داده ها با اطلاعات مرتبط با انتشار دی اکسید گوگرد و ذرات معلق کربن سیاه ترکیب شده اند تا مشخص شود انسان ها تا چه میزان بر کاهش خروجی پنل های خورشیدی اثر گذاشته اند.

در نتیجه این تحقیقات مشخص شده که در این دوره زمانی، به دلیل افزایش آلودگی هوا، میزان خروجی پنل های خورشیدی به میزان ۱۳ درصد کاهش یافته. به طور دقیق تر باید گفت که در طول این سال ها پتانسیل تولید برق از انرژی خورشیدی در چین به میزان ۱۱ تا ۱۵ درصد افت کرده است. تخمین زده شده که اگر همین امروز به شرایط سال های ۱۹۶۰ بازگردیم بین ۱۲ تا ۱۳ درصد برق بیشتری از این طریق تولید می شود که می تواند تا سال ۲۰۳۰ فواید اقتصادی بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار را به همراه داشته باشد.

لینک منبع اصلی