داستان شکلاتهای دوستی

بخوانید داستان شکلاتهای دوستی توسط حسین اقلیمیا و مجله اینترنتی ست سایت یا مجله اینترنتی ست سایت – گروه توسعه تجارت الکترونیک و اطلاع رسانی ست سایت

داستان شکلاتهای دوستی داستان شکلاتهای دوستی – با یک شکلات شروع شد. من یک شکلات گذاشتم کف دستش. او هم یک شکلات گذاشت توی دستم. من بچه بودم، او هـم بچـه بـود. سـرم را بـالا کردم. سرش را بالا کرد. دید که مرا میشناسد. خندیدم. گفـت: «دوسـتیم؟» گفتم: «دوست دوست» گفت: «تا کجا؟» گفتم: «دوستی …

نوشته داستان شکلاتهای دوستی اولین بار در مجله اینترنتی ست سایت. پدیدار شد.

Powered by WPeMatico